Пензионерите ќе реконструираат два стари објекти во рекреативни домови во општина Чашка

Тие ги чекаат одлуките на Советите на општините Велес и Градско за преотстапување на уште две училишта. Ако тоа се случи и тие ќе бидат реконструирани во рекреативни домови за

ВМРО ДПМНЕ: Владата ќе ги субвенционира и сиромашните средношколци

По три илјади денари семејствата ќе добивале на секои три месеци во текот на годината.

Улиците од централното подрачје ќе се чистат четити пати неделно

Општина Кавадарци со околу 2,5 милиони денари ќе ја реализира програмата за јавна чистота годинава.

За џунглата на велешкото маало „Никола Оровчанец“ жителите барале помош и од полицијата

Полицијата постапувала по барањето на жителите од оваа улица, потврди полицијата .

Велешките браќа Мајсторови - први мајстори за прецизни занаети

Успешната семејна приказна на Мајсторови ја започнале синовите на познатиот мајстор ѕидар Игнат, поточно Тодор, Димитар, Стефан и Симон, кои покажале други афинитети и се зафатиле со изучување

http://duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=19268:2016-02-05-11-44-39&catid=14:veles&Itemid=48 http://duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=19269:2016-02-05-14-21-55&catid=14:veles&Itemid=48 http://duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=19271:2016-02-05-14-37-59&catid=15:kavadarci&Itemid=51 http://duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=19270:2016-02-05-14-37-48&catid=14:veles&Itemid=48 http://www.duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=19284:2016-02-06-11-24-12&catid=14:veles&Itemid=48

familija-majstorovi-prva.jpg

(Семејството Мајсторови, со таткото Игнат- познатиот мајстор градител)

Мајсторови биле едно од познатите семејства во Велес. Името го добиле по занимањето на нивните родители кои биле мајстори - ѕидари. Биле позната и многу ценета тајфа која учествувала и во изградбата на големиот  потпорен ѕид на црквата „Свети Пантелејмон“. Семејството Мајсторови најнапред живеело во „Маалска“, а по заминувањето на Турците, купило стари и изградило убави нови куќи, веднаш до градскиот саат.


lence-fin.jpg

Дне­вниот вес­ник „Но­ва Ма­ке­до­ни­ја“ денеска ќе ја додели наградата „Лич­ност на го­ди­на­та“ за 2015 година. Меѓу лауреатите Ни­ко­ла Ма­џи­ров, Бла­гој На­цо­ски,  Гли­гор Цве­та­нов, Ду­ке Бо­ја­џи­ев, Кри­сти­јан Да­ни­лов­ски, Евге­ниј Поп Ацев и Ки­рил Ла­за­ров е и велешанката Ленче Здравкин. Жената што стана препознатлива по хуманоста со која подеднакво им помага на своите сограѓани како и на бегалците од Блискиот Исток на патот кон европските земји има силна конкуренција помеѓу седуммината номинирани мажи.