Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Velesopstinaigimnazija fin

Секој град има датуми и години кои се поврзани со неговата историја и се значајни за локалната историја. Во текстов ќе пробам да ги наведам по хронолошки ред сите години и датуми што се значајни за Велес.

Во 1386/7 година - (според христијанскиот календар)

Стариот град Велес го завзел Гази Худавендуѓер (познат како Султан Мурат Први), а воените дејствија ги извршил Тимурташ паша. Велес е завземен од Османлиите по скоро сто денови опсада.

Во 1445 година - Велешкото кале имало посада само од 7 члена, а во 1467/8 година во тврдината веќе немало никоj, односно нејзината улога престанала.

Во 1460 година -. Во првите пишани турски документи , Велес се споменува како Ќупурли - превод што значи Град на мост! (Мостово или Мостар) .

Во 1598 година - Најстар историски извор за антитурското раздвижување во Велес постои од крајот на 16 век. Бунтот бил предводен од страна на тогашниот Охридски архиепископ Варлаам, кој на Архиепископскиот трон дошол по смртта на Атанасиј Први, познатиот организатор за кревање на општобалканско востание, за чија реализација барал помош од европските држави. Архиепископот Варлаам по се изгледа активно продолжил по стапките на својот претходник, но сето тоа било со краток век. Во 1598 година, бил фатен и погубен од турските јаничари во Велес на Стар мост. Обезглавеното тело било фрлено во Вардар, а кога е пронајдено и извадено од реката, било пренесено во Охрид и погребано во старата Свети Климентова црква.

Во 1661 година - Евлија Челеби ( Челебија), познатиот турски патеписец, го посетил Велес и го опишал за прв пат подетално. Според него дрвениот мост бил направен во времето на Мехмед II освојувачот, во период од 1467/82 година. Тој го опишал како дрвен мост со 4 отвори.

Во 1669 година - според патеписецот Едвард Браун во Велес избувнал голем пожар.

На 20 декември 1689 година.- градот бил запален, а Стариот мост запален и урнат од страна на австриската војска предводена од генералот Пиколомини.

Во 1831 година според пописот, во Велес имало 12.833 христијани и 5042 муслимани.

Во 1831 и 1840 година - градот го зафатиле епидемии на колера.

Во 1833 година - градот преживеал големи студови ( до -30 степени ).

Во 1835 година - замрзнала реката Вардар.

Во 1837 година е завршена градбата на црквата ,,Св.Спас “ на левата страна на градот, на темелите на постара црква, веројатно црквата која се викала ,,Св.Арангел“,која опстојувала уште некое време по доаѓањето на турците во овие краишта.

Во 1839 година - со Гилханскиот хатишериф (правилно Ѓулхански- Ѓул-хан- куќа на цвеќето, дел од Султановата палата во Цариград) е изедначена положбата на турското и христијанско население во стар Велес. Со тоа се создадени услови за отворање на христијански училишта, градење на цркви и манастири.

Во 1840 година – Неимарот и градител Андреа Дамјанов ја завршил изградбата на Соборната велешка црква ,,Св.Вм.Пантелејмон``, чија изградба започнала во 1837 г.

Во 1847 година и во 1916 година - имало големи поплави во градот.

Velespazaot fin

Пазарот во стар Велес

Во 1863 година во стар Велес престојувал Јозеф Секељи (Josef Székely), австроунгарец, доктор по хемија, кои направил серија фотографии на Велес. Тоа се првите познати фотографии на град Велес.

Во 1873 година - Пуштена во употреба пругата Скопје – Солун.

На 29 октомври 1912 година. - Војската на Кралството Србија и Французите влегле во стар Велес, а дотогашната турска власт била заменета со нова окупаторска српска власт.

На 22 август 1920 година - се организираат првите општински избори за избор на одборници, на кои мнозинството одборници го сочинуваат комунистите, како прв претседател се споменува Петре Алчевиќ (Петре Алчев), а негов заменик Јован Џипуновиќ (Јовче Џипунов е избран на 12 јануари 1921 година за в.д. претседател на одборот). Меѓутоа, со донесување на Обзнаната, а со наредба бр. 11846 издадена од началникот на Срез Велешки од 7 август 1921 г. претходно избраните одборници се разрешуваат од должноста, истовремено разрешени се и сите други службеници кои биле комунистички настроени.

На 18 април 1941 година - окупацијата на Македонија од страна на фашистичка Бугарија и во Велес дошло до промена на административната власт, која е воведена од 26 април 1941 година. Бугарската власт во Велес функционирала до 9 септември 1944 година, кога капитулирала Царска Бугарија.

На 8-10 ноември 1943 година - е формиран Првиот Градски народноослободителен одбор на градот Велес кој бил составен од 5 члена. Негов прв претседател бил Панко Брашнар. Во јули 1944 година била извршена реорганизација и тој бил составен од 7 члена, а негов претседател бил Дончо Мирчевски.

По повлекувањето на бугарската војска од градот на 9 септември 1944 година Народно-ослободителниот одбор на Велес дејствувал полуилегално.
9 ноември 1944 година бил ослободен Велес, а во попладневните часови била одржана првата свечена седница на Народноослободителниот одбор на градот Велес. Кон крајот на месец ноември 1944 година биле одржани избори за членови на новиот состав на НОО. Избрани биле 25 лица во Пленумот, а во Извршниот одбор 10 лица. За претседател бил избран повторно Дончо Мирчевски.

На 22 јануари 1945 година - Президиумот на АСНОМ носи повелба за Првата административна територијална поделба на Македонија на окрузи, меѓу кои е и Велешкиот народноослободителен округ. Во составот на овој округ влегуваат: околиските народноослободителни одбори Велес, Кавадарци, Неготино и Свети Николе. Претседател на Окружниот народноослободителен одбор - Велес бил д-р Ѓорѓи Гаврилски.

На 10 март 1945 година -Велешката гимназија е преименувана во гимназија Кочо Рацин.

Со Законот за преименување на градот Велес во Титов Велес, кој стапил во сила на 11 октомври 1946 година, градот Велес бил преименуван во Титов Велес.

На 16 декември 1946 година - завршува реквизицијата ба поголемите индустриски каацитети во Велес и тоа Фабриката за масло „Костов – Настов“, Електрилната централа на браќата Ково, Железничката работилница „Браќа Барбутови“, Фабриката за талк и Фабриката за тули и керамика „Бон Марше“. Освен тоа предадени се и повеќе згради и земјишни имоти во рацете на Народна Република Македонија.

Љупчо Данов

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

lifer gif 300x250 Duma

 

Duma Banner

ezgif.com video to gif1

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен велосипед за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување велосипед.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на велосипед во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат велосипед од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на велосипед, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на велосипед од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • велосипедот да го купил од денот на објавување до денот на завршување на Jавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • купениот велосипед да не биде помал од 24” (инчи), односно 60,96 санитметри, односно да одговара на популација деца кои не се помали од 8-9 години.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на велосипед и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на Jавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • изјава дека барателот нема искористено право на поврат на средства за набавка на велосипед на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината).

            Едно физичко лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за еден велосипед.

Барањето за надоместување на дел од трошоците  за купен велосипед, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување велосипед”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен велосипед.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

Градоначалникот на Општина Велес на предлогот на Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето. Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од јавниот повик.

 

 

 

                                                                   ОПШТИНА ВЕЛ

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен сончев термален колектор (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев термален колектор за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор

за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување сончев термален колектор.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на сончев термален колектор во висина од 50% од вредноста на сончевиот колектор, но не повеќе од 20.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на сончев термален колектор, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на сончев термален колектор од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • сончевиот термален колектор да го купил од денот на објавување до денот на завршување на јавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • сончевиот термален колектор да биде инсталиран на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот,
 • станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее,
 • само едно лице од домаќинството може да поднесе барање за добивање на надоместок.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • изјава дека барателот и членовите на неговото семејство/домаќинство немаат искористено право на поврат на средства за набавка на сончев термален колектор на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината),
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на сончев термален колектор и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде е инсталиран сончевиот термален колектор заклучно со претходната година пред објавување на јавниот повик.

Барањето за надоместување на дел од трошоците за купен сончев термален колектор, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување сончев термален колектор”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

По секое поединечно комплетно барање, Комисијата врши увид дека колекторот е купен и инсталиран во живеалиштето според личната карта на барателот, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее.

Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторот каде е инсталиран сончевиот термален колектор.

Од извршениот увид Комисијата изготвува записник со приложена фотодокументација.

Градоначалникот на Општина Велес на предлог од Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето.

Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на Јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од овој Јавен повик.

 

 

 

                                                                    ОПШТИНА ВЕЛЕС

 
   
   
   
   

Најново