Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

KukaMiskinovi2

Во Башино село не навраќам често, иако се наоѓа на само неколку километри од Велес. Но, oва доаѓањето беше со повод, ја барав родната куќа на двајцата браќа, Константин и Андреа Петкович, познати преродбеници и дипломати во служба на Русија, кои се родени тука. Тие во селото се познати, дури и име на улица добиле како подарок од своите луѓе, а приказната за фамилијата Мискинови, од која потекнуваат браќата Петкович е позната и опишана во колективната меморија на селото.

Не се навраќам во оваа пригода на историјата на селото и на фамилиите кои од дамнина го населувале Башино село, но само ќе кажам дека Мискинови биле одамна населени и биле трговци со крупна стока. Дури и маалото во кое живееле, на западниот крај на селото, се нарекувало од дамнина - Мискиново маало.

Од раскажувањата на баба Деса, една од најстарите жителки на селото, ги запишавме и приказните како фамилијата Мискинови преку ноќ се збогатила и како поради клетва за тоа, членовите на семејството започнале да се осипуваат и млади да умираат.  Дедото Петко, вели приказната, поради тоа ги испратил своите внуци Константин и Андреа во Одеса, а од таму во Петроград, Русија, каде завршиле дипломатија и станале амбасадори од кариера на Русија во повеќе блискоисточни и европски земји.

Andrea i Kostantin Petkovic fin

Постариот брат Константин својата кариера ја започнал од Бејрут, Либан, па преку Црна Гора, Дубровник, завршил во Венеција. Помладиот брат Андреа, дваесет години поминал во дипломатска служба во Риека, Република Хрватска. Нашиот сограѓанин, професор др. Васил Тоциновски, за време на својот работен престој во Риечкото сеучилиште, имал можност од тамошните архиви да го истражи животниот пат на Андреа Петкович и да дојде до значајни податоци за неговиот лик и дело. Тој даде голем придонес во расветлувањето на делото и улогата на браќата во македонската преродба во 19 век. Општина Велес во таа пригода постави во Риека и спомен плоча на куќата каде живеел и работел Андреа Петкович.

knigatanaslovna strana fin

Истовремено, до мене дојде и автобиографската книга на Елена Борисовна Гончарова „Мојот прадедо К.Д.Петкович“. Таа е правнука на Константин Петкович и во книгата, со текст и слика, го објаснува семејното стебло. Во книгата се наоѓаат многу семејни фотографии и непознати податоци за Константин, а особено за неговата кариера и книжевното наследство кое го оставил зад себе.

Кратко да кажеме дека браќата Петкович треба да ги вброиме во македонските преродбеници на 19 век, кои рамо до рамо со Џинот, Прличев, браќата Миладинови, потоа Димитрија Чуповски, ја бранеле македонската кауза во Русија во тоа турбулентно време.

KukatanaMiskinovisovleznaporta

Значи, во Башино село дојдов како намерник, истражувач, и слушајќи ги приказните, а потпомогнат и од архивата на Државата на Србите, Хрватите и Словенците, дојдов до некои податоци за фамилијата Мискинови. Димитрија, таткото на браќата, бил еден од десетте најголеми трговци со жито не само во Велес, туку и во тогашна Румелија, покраина на Отоманска Турција.

Мискинови во селото важеле и како добротвори, бидејќи донирале доста пари за селската црква и училиштето, кое во тоа време имало и посебен дел, женско училиште. Последниот од фамилијата Мискинови бил Коце Мискин, за кој велат дека бил учен човек, но живеел сам и запустен , а така и умрел. Тој редовно добивал по пошта весници, кои ги читал сред село, кај фурната, а селаните го помагале давајќи му храна. 

Мискинови имале две куќи во селото. Постарата куќа била мала додека „новата“, како што ја викале, била голема, двоспратна куќа од камен и со фасада, чија пластика и ден - денес оддава карактеристики на моќ и богатство на некогашната прва фамилија во селото. Преданијата велат дека во куќата, која веројатно имала и некаков дипломатски имунитет, често се криеле и преноќевале луѓе кои биле барани од турските власти, пред се поради револуционерни активности. Тука турската власт немала ингеренции и ја избегнувала идејата за вршење претреси и рации.

KukaMiskinovi1

За жал, денес куќата е запустена, кровот е пропаднат и е потребна итна санација. Информацијата за куќата веќе ја има локалната самоуправа, но и Амбасадата на Русија во Македонија, па можеби заедничката соработка на двете заинтересирани страни ќе доведат до успешна реконструкција на ова велелепното здание, ретко во нашите селски средини.

Ефектот ќе биде двостран. Башино село и Велес ќе добијат репрезентативен објект, куќа, во која може да се направи музејска поставка, со достапните материјали за браќата Петкович и фамилијата Мискинови. Истовремено и Русија ќе добие културна точка, која поддржана и од Славјанскиот универзитет во Свети Николе, би можела да допринесе за поврзување на културите меѓу двете држави. Секако и Башино село ќе биде истакнато на културната мапа на двете заинтересирани страни и ќе биде посредник во зближувањето на рускиот и македонскиот народ.

KukaMiskinovi naslovna

Овој текст нека биде потстрек за зближување и соработка меѓу две култури, два народи, кои се блиски и по вера и по културни вредности. Ова куќа е раритет и вреди да се реконструира и заштити.

Љупчо Данов

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

lifer gif 300x250 Duma

 

Duma Banner

ezgif.com video to gif1

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен велосипед (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен велосипед за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен велосипед за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат велосипед од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување велосипед.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на велосипед во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат велосипед од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на велосипед, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на велосипед од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • велосипедот да го купил од денот на објавување до денот на завршување на Jавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • купениот велосипед да не биде помал од 24” (инчи), односно 60,96 санитметри, односно да одговара на популација деца кои не се помали од 8-9 години.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на велосипед и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на Jавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • изјава дека барателот нема искористено право на поврат на средства за набавка на велосипед на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината).

            Едно физичко лице може да поднесе само едно барање за добивање на субвенција за еден велосипед.

Барањето за надоместување на дел од трошоците  за купен велосипед, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување велосипед”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен велосипед.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

Градоначалникот на Општина Велес на предлогот на Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето. Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од јавниот повик.

 

 

 

                                                                   ОПШТИНА ВЕЛ

Согласно член 4 од Правилникот за условите, начинот и постапката за користење на финансиски средства од Буџетот на Општина Велес за субвенционирање на физички лица од подрачјето на Општина Велес за купен сончев термален колектор (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ на доделување на поединечна субвенција на физичко лице за купен сончев термален колектор за 2020 година (Службен гласник на Општина Велес бр. 06/20), Општина Велес објавува

ЈАВЕН  ПОВИК

за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор

за 2020 година

 

 1. Опис на јавниот повик

 

Општина Велес на физичките лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавувањето на јавниот повик 27.05.2020г., заклучно со 26.06.2020г. ќе им субвенционира дел од трошоците направени при купување сончев термален колектор.

На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени при набавка на сончев термален колектор во висина од 50% од вредноста на сончевиот колектор, но не повеќе од 20.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

Јавниот повик ќе се реализира по принципот „прв дојден, прв услужен“.

 1. Право на учетво на јавниот повик

 

Право на учество на овој Јавен повик имаат физички лица кои ќе купат сончев термален колектор од денот на објавата на јавниот повик па се до 26.06.2020г., ќе поднесат барање за надоместување на дел од трошоците за набавка на сончев термален колектор, а кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

 1. Услови што треба да ги исполни барателот

Физичкото лице/барател е должно да ги исполни следниве услови:

 • да е жител на Општина Велес,
 • да нема добиено финансиски средства за набавка на сончев термален колектор од било кој извор во Република Северна Македонија (не го искористил правото на субвенционирање по овој основ),
 • сончевиот термален колектор да го купил од денот на објавување до денот на завршување на јавниот повик, односно до исцрпувањето на буџетот за оваа намена,
 • сончевиот термален колектор да биде инсталиран на адресата на живеење наведена во личната карта на барателот,
 • станбениот објект да не е во фаза на градба и во него барателот да живее,
 • само едно лице од домаќинството може да поднесе барање за добивање на надоместок.
 1. Начин на пријавување на јавниот повик

Барателот за добивање субвенција е должен да ја поднесе следната документација:

 • Барање за субвенција (Барањето може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се обезбеди од интернет страницата на Општината: www.veles.gov.mk),
 • фотокопија на важечка лична карта на барателот, како доказ дека е жител на Општина Велес,
 • изјава дека барателот и членовите на неговото семејство/домаќинство немаат искористено право на поврат на средства за набавка на сончев термален колектор на друг јавен повик од било кој извор во Република Северна Македонија (Изјавата може да се подигне во архивата на Општина Велес или да се превземе електронски од веб страната на општината),
 • фотокопија од трансакциска сметка на барателот,
 • доказ дека е извршено купување на сончев термален колектор и тоа: фискална сметка во оригинал или фактура со извод од деловна банка, со датум од денот на објавувањето до денот на завршувањето на јавниот повик, односно до денот на исцрпување на средствата по овој основ,
 • потврда за платен данок на имот за станбениот објект каде е инсталиран сончевиот термален колектор заклучно со претходната година пред објавување на јавниот повик.

Барањето за надоместување на дел од трошоците за купен сончев термален колектор, заедно со потребната документација се поднесува во архивата на Општина Велес, на ул. Панко Брашнар бр. 1 Велес, секој работен ден од 07.30 до 15.30 часот, во затворен плик.

На пликот треба да е наведено: “Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на физички лица за купување сончев термален колектор”.

Архивата на Општина Велес примените барања ќе ги евидентира со точното време на поднесување (датум, час и минута), заради воспоставување редослед по кој ќе се разгледуваат барањата.

 1. Начин на спроведување на Јавниот повик

 

За спроведување на Јавниот повик, Градоначалникот формира Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на физички лица за купен сончев термален колектор.

Општина Велес дополнително ќе ја извести јавноста за продолжување на рокот и по изминување на рокот од овој Јавен повик заради целосно исцрпување на средствата.

Финансиските средства ќе се сметаат за исцрпени односно доделени кога на предлог на Комисијата, Градоначалникот на Општина Велес ќе донесе решение за исплата на средствата.

 1. Начин на остварување на правото на надоместок

По секое поединечно комплетно барање, Комисијата врши увид дека колекторот е купен и инсталиран во живеалиштето според личната карта на барателот, дека станбениот објект не е во фаза на градба и во него барателот живее.

Барателот е должен да и овозможи пристап на Комисијата до станбениот објект и просторот каде е инсталиран сончевиот термален колектор.

Од извршениот увид Комисијата изготвува записник со приложена фотодокументација.

Градоначалникот на Општина Велес на предлог од Комисијата носи решение за одобрување на барањето за барателите кои ги исполниле условите согласно Јавниот повик и исплата во рок од 30 дена од објавувањето на листата на физички лица за кои е донесено решение за одобрување на барањето.

Уплатата на персоналниот данок на доход кој се одбива од доделената поединечна субвенција ќе ја изврши Општина Велес.  

Градоначалникот на Општина Велес на предлог на Комисијата носи решение за одбивање на барањето во рок од 20 дена од денот на завршувањето на Јавниот повик за барателите кои не ги исполниле условите од овој Јавен повик.

 

 

 

                                                                    ОПШТИНА ВЕЛЕС

 
   
   
   
   

Најново