Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ParkGimnazija fin

15.09.2020

Сите основни и средни училишта во општина Велес во предвидениот рок, до 10 септември, годинава поднесоа барање за начинот на изведување на наставата во учебната 2020/2020 година до Министерството за образование и наука односно Комисијата за разгледување на поднесени барања за начинот на реализација на наставата. И додека професорите и директорите избираат онлајн или комбинирана настава, со физичко присуство и со далечинско учење, родителите на учениците во основните училишта се изјасниле за одење на училиште. Анкета не е спроведена помеѓу средношколците и нивните родители во Велес. Еве како ќе учат учениците: 

ООУ „Панко Брашнаров“ ќе реализара наставата со физичко присуство за учениците од I до V одделение и настава преку далечинско учење за учениците од VI до IX одделение. Според просторните услови учениците од I до V одделение би посетувале настава во три смени почнувајќи од 7 часот, а последниот час е предвиден да заврши во 19.35 часот. Наставата во првата смена ќе започне во 7.00 и ќе заврши во 10.35 часот, втората смена ќе изведува настава од 11.30 до 15.05 часот, додека третата смена ќе започне да работи во 16.00 и ќе заврши во 19.35 часот.
Според анкетите,родителите на учениците од I до V одделение се изјасниле дека 293 ученици се за физичко присуство додека 54 ученици се за онлајн настава.

Наставата во ООУ „Св. Кирил и Методиј“ ќе се реализира со физичко присуство за учениците од I до III одделение и настава преку далечинско учење за учениците од IV до IX одделение. Според просторните услови учениците од I до III одделение би посетувале настава во две смени почнувајќи од 8.00 часот со последниот час што ќе заврши во 15.15 часот.
Според анкетите, родителите на учениците од I до III одделение се изјасниле дека 214 ученици се за физичко присуство, а 14 ученика се за онлајн настава.

ООУ „Блаже Конески“ ќе реализира наставата со физичко присуство за учениците од I до IV одделение и настава преку далечинско учење за учениците од V до IX одделение.
Според просторните услови учениците од I до IV одделение би посетувале настава во две смени. Прва со почеток во 8.00 часот и крај во 15.15 часот. Најрано почеток на наставата е планиран во 7.20 односно 7.50 за да заврши најдоцна во 11.30 часот. Втората смена ќе почнува во 12.20 часот и ќе завршува најдоцна во 16.30часот.
Според анкетите, родителите на учениците од I до IV одделение се изјасниле дека 445 ученици се за физичко присуство, а 52 ученика се за онлајн настава. 

Во ООУ „Васил Главинов“ наставата ќе се изведува со физичко присуство за учениците од I до III одделение и преку далечинско учење за учениците од IV до IX одделение во централното училиште. Со физичко присуство ќе се изведува настава и во подрачните училишта во селата Бузалково, Сливник, Клуковец додека во подрачните училишта во Раштани и Превалец учениците од I до V одделение ќе посетуваат физичка настава.
Наставата во централното училиште ќе се изведува по принципот парна-непарна смена односно првата смена ќе започнува во 7.00 часот и ќе завршува најдоцна во 10.35 часот додека втората смена ќе започнува во 11.05 часот и ќе завршува во 14.40 часот.
Според анкетите, родителите на учениците од I до III одделение се изјасниле дека 555 ученици се за физичкa настава, додека 25 ученика се за онлајн настава.

Наставата во ООУ „Стојан Бурчевки Буридан“ во село Иванковци ќе се изведува со физичко присуство за учениците од I до IX одделение. Наставата вo сите подрачни училишта ќе се изведува само во прва смена и истатата ќе започнува во 8.00 часот и ќе завршува најдоцна во 12.00 часот. Во централното училиште во село Иванковци учениците ќе посетуваат настава во две смени односно првата ќе започнува во 8.00 часот и ќе завршува најдоцна во 12.00часот. Втората смена ќе започнува во 12.30 часот и ќе завршува во 16.30 часот. Според анкетите, родителите на учениците од I до IX одделение и се изјасниле дека сите 83 ученици се за физичкa настава. Ниту еден ученик не се изјаснил за онлајн настава.
Во ООУ Рајко Жинзифов наставата ќе се реализира со физичко присуство за учениците од I, II, III и VI одделение. Другите ученици ќе го применуваат моделот на комбиниран концепт на реализација на наставата. Наставата вo училиштето ќе се изведува само во прва смена и истатата ќе започнува во 8.00 часот и ќе завршува најдоцна во 12.50 часот.
Според анкетите, родителите на учениците од I до IX одделение се изјасниле дека 141 ученик се за физичкa настава, за комбиниран модел се 24 додека за онлајн настава се 15 ученици.

Наставата во ООМУ „Стефан Гајдов“ наставата ќе биде со комбиниран концепт за сите ученици од I до IX ооделение. Музичкото училиште ќе работи во две смени. Првата смена ќе започнува во 7.30 часот и најдоцна ќе завршува во 12.30 часот, додека втората смена ќе започнува во 13.00 часот и ќе завршува во 18.30 часот.

Во ОСУ Јовче Тесличков ќе се изведува онлајн настава, додека практичната, феријалната настава и проверката на знаењето на учениците ќе се одвива со физичко присуство.

Наставата во ССОУ „Коле Неделковски“ ќе се реализира како комбиниран модел Ова училиште ќе применува настава со учење од далечина за општообразовните предмети и теоретско-стручните предмети, додека ќе применува настава со физичко присуство на учениците на часовите по практична настава и вежби ќе се реализира во училиштето.

Наставата во СОУ „Гимназија Кочо Рацин“ ќе се изведува онлајн  со тоа што наставниците ќе изведуваат настава од училиштето. 

Во ССОУ „Димитрија Чуповски“ реализација на наставата за учениците од прва година ќе биде со физичко присуство, во првата недела во учебната 2020/2021 година, поради запознавање со класниот раководител, запознавање на наставните програми и наставниот кадар додека понатаму наставата ќе се одвива онлајн. Практична настава ќе се реализира во кабинетите и лабораториите во училиштето.

Во средните училишта во Велес не е направена анкета за изјаснување на учениците и нивните родители каков вид на настава сакаат да имаат во новата учебна година.

- Училиштатата се целосно подготвени за обезбедување на безбедна здравствена средина, сите основни училишта имаат повеќе влезови, имаат поставени ознаки за движење, обезбедени се дезинфекциски средства, безконтактни топломери, рече градоначалникот Аце Коцевски на денешната прес конференција. Инаку Градоначалникот лично смета дека учениците би добиле поквалитетно образование со физичко присуство на настава./У.Ј

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

banerduma

 

 

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

 
   
   
   
   

Најново