К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ФЕСТИВАЛ НА ЏЕЗ, ВОРЛД И СОВРЕМЕНА МУЗИКА” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

Се делегира надлежноста од областа на културата предвидена во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година што се однесува на организирање, реализирање и менаџирање на културната манифестација „Фестивал на џез, ворлд и современа музика“. Финансиските средства во висина од 300.000,00 денари за делегираната надлежност се  обезбедени … Продолжи со читање К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ФЕСТИВАЛ НА ЏЕЗ, ВОРЛД И СОВРЕМЕНА МУЗИКА” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ