К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЃУНАРОДНА СКУЛПТОРСКА КОЛОНИЈА” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

Се делегира надлежноста од областа на културата предвидена во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година што се однесува на организирање, реализирање и менаџирање на културната манифестација „Меѓународна скулпторска колонија“. Финансиските средства во висина од 400.000,00 денари за делегираната надлежност се  обезбедени од Буџетот на Општина … Продолжи со читање К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „МЕЃУНАРОДНА СКУЛПТОРСКА КОЛОНИЈА” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ