К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „НАСМЕЈ СЕ!” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

Се делегира надлежноста од областа на културата предвидена во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година што се однесува на организирање, реализирање и менаџирање на културната манифестација „Насмеј се!“. Манифестацијата е маратон на театарски комедии, претстави и перформанси кои освен во театарски простор може да се … Продолжи со читање К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „НАСМЕЈ СЕ!” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ