К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ „59. РАЦИНОВИ СРЕДБИ” И „55. ДЕТСКИ РАЦИНОВИ СРЕДБИ” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

Се делегира надлежноста од областа на културата предвидена во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година што се однесува на организирање, реализирање и менаџирање на културните манифестации: „ Рацинови средби” и „ Детски Рацинови средби”. Финансиските средства во висина од 690.000,00 денари за делегираната надлежност се  … Продолжи со читање К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ МАНИФЕСТАЦИИ „59. РАЦИНОВИ СРЕДБИ” И „55. ДЕТСКИ РАЦИНОВИ СРЕДБИ” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ