Марко Ангелов, првиот Ученички правобранител во ООУ„Блаже Конески“

Оваа приказна како и приказната „Деца во Велес ги препознаваат своите права и знаат дека имаат и обврски“ се подготвени и со нив Дума.мк дава сопствен придонес во одбележувањето на Неделата на детето. Ученици како Марко, Матеј и Кристијан има и во останатите училишта во градот и во општината. За нив треба да се пишува бидејќи тие сега се примерни и одлични ученици од кои, кога ќе пораснат, се очекува да бидат вредни и одговорни чинители во локалната заедница.