ПОВИК ДО ГРАЃАНИТЕ: СПОДЕЛЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ СО ЗАГАДУВАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ВРЗ ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ

Здравата животна средина  е основно човеково право загарантирано со Устав во секое демократско општество. Државните и локалните институции имаат обврска  да обезбедат здрава и чиста додека граѓаните да покажат грижа и одговорност кон заштита на животната средина.  Ништо помала не е ниту  одговорноста на компаниите. Особено тие коишто спаѓа во категоријата  на тешка и загадувачка … Продолжи со читање ПОВИК ДО ГРАЃАНИТЕ: СПОДЕЛЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ПРОБЛЕМИ СО ЗАГАДУВАЊЕТО НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ВРЗ ВАШЕТО ЗДРАВЈЕ