К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВЕЛЕС МУРАЛ ФЕСТ” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ

Се делегира надлежноста од областа на културата предвидена во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на културата и меѓународната соработка во 2022 година што се однесува на организирање, реализирање и менаџирање на културната манифестација „ Велес мурал фест“. Манифестацијата треба да содржи активности за разубавување фасади низ градот, со цел да се одржува … Продолжи со читање К О Н К У Р С ЗА ДЕЛЕГИРАЊЕ НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА КУЛТУРНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА „ВЕЛЕС МУРАЛ ФЕСТ” НА ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ