Жени за одржување на хигиена на домот и деловен простор

Во недостаток на време за одржување на хигиената во домот или потребата за вашиот деловен простор, контактирајте ги жените што можат професионално да ја изведат оваа ваша потреба. Тие нудат квалитетно извршени обврски, проверете ја нивната работа и контактирајте ги. Драгица Неделкова – 076/241-081 Снежана Мицелинова – 071/213-948 Менче Кузманова – 075/274-850

27 септември, 2021

Корисни совети за чиста кујна од Драгица Неделковска

Динамичниот и брз живот не им дозволува на вработените жени во Велес да имаат доволно време за оддржување на хигиената во домот. Затоа во градот постојат велешанки што професионално се бават со чистење на домови. Една од нив е Драгица Неделковска со којашто денеска разговараме како најлесно и најбрзо може да се одрува хигиената во […]

27 септември, 2021