Помош во домот за грижа и нега на возрасни граѓани

Вработени сте или иселени од градот. Во вашето семејство живеат и членови коишто се возрасни и имаат потреба од грижа и нега на трето лице. Контактирајте ги жените коишто можат професионално да ве заменат додека не сте дома. -Надежда Јорданова – 076/345-170 -Силвана Радевска – 077/624-050 -Душанка Перчинкова – 078/356-293

28 септември, 2021