Архитект Саздова: Ви предлагам совети за уредување на вашиот дом

Објавено на 24 февруари, 2022 во 14:24

Домот е простор кој се користи како постојано  или повремено живеалиште на поедини лица или на цело семејство. Создавањето сопствен дом е една од најважните работи во животот на секој човек. Домот  дава  прибежиште, сигурност  и слобода. Секој дом преставува одраз на тој што живее во него. 

Доколку сакате да го промените  изгледот на вашиот простор за живеење, без разлика дали станува збор за вселување во нов или реновирање на постоечкиот дом, ќе ви обрнам внимание  на неколку суштествени работи, кои се неопходни за да  го уредите просторот спрема вашите желби и потреби.

Одредете ги целите и потребите

Пред да почнете да го  планирате просторот, потребно е внимателно да размислите за потребите на вашето семејство. Врз основа на нив, ќе разберете кои функции ќе треба да се одвиваат во вашиот простор, а вие сте тие, кои го познавате ритамот и пулсот на сопственото секојдневие. Разговарајте со вашето семејство долго и детално. Наведете кои се вашите приоритети, што е тоа без кое не би можеле да функционирате. Сето ова ставете го на хартија. Ова е клучен чекор за да се справите со проблемите кои треба да ги решите. Поставете си ги следните прашања:

-Како сакате да изгледа вашиот дом, што одговара најмногу на вашиот животен стил?

-Дали сакате отворен простор или повеќе помали интимни единици?

-Дали сакате заеднички простор или засебни простории за вашите деца?

-Дали имате потреба од работен простор или пак простор за вашето хоби?

-Ви треба ли повеќе простор за складирање или не?

-Сакате ентериер во кој ќе уживате долги години или сте повеќе склони кон чести промени? Ова во голема мера ќе влијае на изборот на материјали и парчиња мебел.

-Дали би сакале да ја жртвувате естетиката наспроти функционалноста или обратно?


 Нацртајте го просторниот план

Откако ќе размислите за потребите и ќе ги дефинирате функциите на просторот, врз основа на нив, преминете на конкретно планирање и цртање. Можете да го направите тоа сами, доколку мислите дека сте доволно вешти. Или пак, доколку имате можност, ве советувам да ангажирате архитект или дизајнер на ентериер. Не ги потценувајте. Тие имаат знаење и искуство кое совршено ќе ви помогне во решавањето на  ограничувањата на просторот.

При изборот на мебел, многу важно е да внимавате на димензиите на големите парчиња што ги планирате како софа, трпезариска маса, масичка за кафе, фотелја и други важни елементи. Ако земете премногу големи парчиња, ќе се појави фрустрација и незадоволство. Да не зборуваме дека понекогаш поради недоволно размислување доаѓаме во ситуација некои парчиња воопшто да не може да ги внесеме во станот. Затоа, цртањето и анализата на димензиите, е особено важен дел кога станува збор за  адаптација на простор за живеење. Се препорачува, доколку немате многу јасна визија, да започнете со купување на основни парчиња мебел, а понатаму просторот да се надополнува со нови содржини во текот на времето.

Во оваа фаза функционално се зонира просторот за живеење односно се формира распоредот на просториите. Ова е предуслов за понатамошно планирање. Врз основа на тоа ќе планираме инсталации, осветлување, ќе ги  дефинираме типовите на  подови, ѕидови, палетите  на бои и текстурата на материјалите.


Дефинирајте го стилот на уредувањето

Иако визијата за просторот се развива со текот на времето, добро е да се има основна идеја за стил, да се одредат материјалите и палетата на боите.

Не плашете се дека дефинирањето на вашиот стил ќе ве ограничи и условува. Тоа ќе ви даде рамка во која полесно ќе работите и донесувате одлуки.  Прилично е важно да препознаеме што ни е најблиску и најубаво.  Каква е атмосферата што сакате да ја создадете во вашиот дом? Размислете за секоја од собите посебно, како и за комплетниот простор. Дали сакате кујна која ќе биде срцето на домот, исполнета со чувство на топлина? Или повеќе сакате чисти и смирени простори?

Одлучете кои ќе бидат основните бои што ќе доминираат во просторот. За да дојдете до ова решение, претходно треба да ја изанализирате осветленоста  и ориентацијата  на вашиот дом.

Иако визијата за просторот се развива со текот на времето, добро е да имате основна идеја за стил, за да се одредат материјалите и палетата на боите. Не плашете се дека дефинирањето на вашиот стил ќе ве ограничи и условува. Тоа ќе ви даде рамка во која полесно ќе работите и донесувате одлуки. Прилично е важно да препознаеме што ни е најблиску и најубаво.  Каква е атмосферата што сакате да ја создадете во вашиот дом? Размислете за секоја од собите посебно, како и за комплетниот простор. Дали сакате кујна која ќе биде срцето на домот, исполнета со чувство на топлина?  Или повеќе сакате  чисти и смирени простори? Одлучете кои ќе бидат основните бои што ќе доминираат во просторот. За да дојдете до ова решение претходно треба да ја изанализирате осветленоста  и ориентацијата  на вашиот дом.

Ако ѕидовите се осветлени, обојте ги посветли, а засенчените ѕидови оставете ги потемни. Ако некои од собите се свртени кон север, обојте ги во потопли тонови, а за јужната ориентација користете поладни. На ѕидовите во боја  може да им се даде потребната топлина на дневна светлина. Добра препорака е да изберете еден или два основни тонови, по што ќе следат други бои. Доколку сте во можност, набавете тонска карта на производителот со чии производи планирате да го обоите просторот. Кога ќе ја потпрете тонската карта на вашите ѕидови, ќе видите како одредени тонови се однесуваат на светлината и ќе имате појасна визија. Светлината и големината на просторијата значително влијаат на изборот на бојата и на впечатокот што ќе се создава. Во оваа фаза, прелистувајте списанија и слушајте се себе си. Размислете  на комбинацијата што најмногу ви се допаѓа, но обидете се да ја замислите во вашиот простор и прилагодете ја доколку е потребно.

Материјалите и текстурите придонесуваат за оформување на просторот исто како и бојата. Можеме да ги поделиме на топли (дрво, тула, керамика, теракота, волна, кадифе, кашмир) и ладни (метал, камен, мермер). Најпрепорачлива опција е избор на природни материјали, кога станува збор за трендовите во дизајнот на ентериер. Кога ќе ги  комбинирате примероците од материјали со палетата на бои, добивате груба визија за просторот. Во оваа фаза, можете да го  креирате колажот, кој ќе ви помогне да го почувствувате просторот.

Планирање на буџетот за уредување

Откако добро ќе ја анализирате моменталната ситуација, ќе ги согледате вашите желби и можности, може да се предвидат очекувањата од просторот, потребно е да преминете на една помалку интересна ставка. Се работи за планирање на буџетот. Ова е исклучително важен чекор. Прво, направете листа на сите погруби работи.

-Припремни работи (уривање и демонтажа со собирање на шут и одвоз до депонија)

-Ѕидарски работи

-Тесарски работи

-Бетонски и армирачки работи

-Поставување на водовод и канализација

-Поставување на термотехнички инсталации

-Поставување на електрични инсталации

-Гипсерски работи

-Изолатерски работи

-Керамичарски работи

-Подополагачки работи

-Браварски работи

-Столарски работи

-Молерофарбарски работи

Доколку планирате некои необични активности, задолжително ставете ги и нив на листата. По планирањето и буџетирањето за овој вид на работа, наведете го планираниот мебел, санитарни производи, кујнски апарати, осветлување, декорацијата. Сето тоа се ставки кои треба да се земат предвид. Подобро е да имате јасна финансиска конструкција на почетокот, отколку да оставите работите да се развиваат спонтано и без план. Ова може да ве стави во ситуација да останете без средства на половина пат низ процесот.

Реализација

Откако ќе ја заокружите вашата визија и ќе го испланирате вашиот буџет, време е да започнете со работа. Би било добро да најдете доверлив изведувач, кој што ќе ги координира сите фази. Обавезно склопете преддоговор, во кој ќе ги  дефинирате сите рокови и активности и таканаречени “пенали”, воколку не бидат испочитувани договорените рокови.

Исто така инсистирајте на квалитет. Ако треба нека се  преработат некои позиции, во колку не се изведени согласно договорениот квалитет. Трошоците за преработка треба да ги сноси  изведувачот.  Бидејќи немате искуство, можеби не сте доволно флексибилни за да ги следите благовремено сите активности. Па така ќе ви ги наведеме редоследно како следат сите работи при  адаптацијата на вашиот стан:

-После рушењето и одвозот на шут се извршуваат бетонско армирачките и ѕидарските работи.

-Со завршување на овие позиции се овозможува поставување на електрична, водоводна, канализациона и термотехничка инсталација.

-Паралелно со изведбата на инсталатерските работи се извршуваат и сувомонтажни работи: изведба на преградни ѕидови и спуштени плафони од гипс картон, а на фасада се монтира фасадната столарија.

-Во колку ѕидовите се изведени од керамички блок се врши машинско малтарење со гипсан или цементен малтер(во зависност од типот на просторијата).

После оваа фаза се врши глетовање на ѕидовите и плафоните и фарбање со основна боја во еден слој.

 А, потоа се спрема изведбата на цементна кошулица.

Кога ќе се заврши со поставувањето на кошулицата има услови за местење на внатрешната столарија.

Керамичарските и подополагачките работи (паркет, ламинат или плочки) се во оваа фаза.

На крај се изведува боење на ѕидовите во договорените техники и нијанси во втор слој.

Завршувајќи ги овие позиции следи комплетно чистење на просторот и монтажа на санитарии во тоалети и купатила, монтажа на светло и електрична галантерија, како и монтажа на грејни елементи во просториите.

Една од последните фази е внесот на намештајот и негова монтажа.

За да може еден простор да стане компактна целина, потребно е да носи личен печат и да ги отслика луѓето кои живеат во него. Од тие причини, последен елемент во адаптацијата на просторот за живеење е декорацијата. Дури по поставувањето на завршните декорации можеме да кажеме дека станот е комплетно завршен.  

Ви посакувам успешно, возбудливо, креативно доживување во создавањето на вашето живеалиште,

дипл. инг. арх. Цветанка Саздова

Сподели:

Напиши коментар

Станете член на ДУМА.мк и споделете го вашето мислење преку коментар. Кликнете тука за да се најавите.

8xbet คาสิโนออนไลน์888
8xbet
8xbet
ผลบอลสดไทยทุกแมชทั่วโลก
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
ข่าวฟุตบอล
8xbet บาคาร่า
8xbet เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง
บอลไทย U23
แทง บอล เดี่ยว
ข่าวบอลอังกฤษ
การคาดการณ์การแข่งขัน
8xbet คาสิโนสด
คะแนน ผล บอล สด 888
พัทยาสปอร์ต
ข่าวกีฬาเขตร้อน
ผลบอลสดวันนี้
ดูบอลสด
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ราคา บอล ภาษา ไทย
8xbet แจกเครดิตฟรี 1000บาท
ไทยล่าสุดฟุตบอลยุโรป
ดูบอลออนไลน์888
โปรแกรม ฟุตบอล ไทย วัน นี้
8xbet
888 ผล บอล สด ภาษา ไทย
8xbet-สล็อตแมชชีน
ถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้
ดูการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์
วันนี้ล่าสุดฟุตบอล
ดูบอลสด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
กษัตริย์สปอร์ต
เว็บข่าวกีฬา
ข่าวกีฬา ข่าวฟุตบอล
ดูบอลสด
ผล บอล ไทย 888
ฟุตบอลไทยล่าสุด
บอล วัน นี้ บ้าน ผล บอล
ผลบอลสดไทย
ผล บอล สด 888
อัปเดตข่าวบาดเจ็บ ล่าสุด
ผล บอล สด ตาราง คะแนน
ดูฟุตบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา ผลการแข่งกัน
8xbet
ตาราง บอล สด ไทย
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
ข่าวกีฬาวันนี้
ผลบอลสดวันนี้
8xbet
ข่าวกีฬาสดใหม่
Sport Live News
8xbet สล็อตออนไลน์
8xbet คาสิโนสด
meta789 สถานีข่าวกีฬาฟุตบอล
การเดิมพัน 8xbet
ผล บอล ไทย สด
8xbet
8xbet - หน้าแรกการเดิมพันออน
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูบอล ดูบอลสด
8xbet เข้าสู่ระบบ
8xbet คาสิโนออนไลน์
8xbet คาสิโนสดไทย
8xbet
ดูบอลสด วันนี้ HD ครบทุกคู่
ข่าวกีฬาวันนี้
8xbet คาสิโนถูกกฎหมาย
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
คะแนนฟุตบอล และข่าวสาร
8xbet
ดูบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา ฟุตบอล
บอลไทย U23
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก
TNS Thai Sport
ตก็สามารถดูบอลออนไลน์ได้ทันที.
8xbet
พนัน บอล สด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
ตารางบอล
แพลตฟอร์มการเดิมพันชั้นนำของเอเชีย
ข่าวกีฬาวันนี้
เว็บไซต์รวมกีฬาและภูมิศาสตร์มนุษย์ของประเทศไทย
ฟุตบอลวันนี้ ถ่ายทอดสด
ผล บอล ไทย สด
โปรแกรม บอล ไทย u23
8xbet ออนไลน์
8xscore
ข่าวฟุตบอล
8xbet คาสิโนออนไลน์อันดับ1
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
บอล สด 888
8xbet
สกายสปอร์ต
การดำเนินชีวิตที่เทคโนโลยี
ดูบอลออนไลน์ ไม่กระตุก
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
สำหรับคอกีฬาอย่างคุณไม่ควรพลาด
8xbet สโมสรกีฬาออนไลน์และคาสิโน
คาสิโนออนไลน์ 8xbet
ไฮไลท์ฟุตบอลตารางบอล
ดูบอลออนไลน์ทุกลีกทั่วโลก
ผลบอลสดวันนี้
ฟุตบอลต่างประเทศ
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูบอลสดฟรี
ดูบอลฟรี android tv รองรับทุกระบบ
ข่าวฟุตบอลไทย
ข่าวฟุตบอลล่าสุด
8xbet เว็บคาสิโนสด
บอลไทย ตารางแข่ง
Nuru Sports Club
ดูฟุตบอลออนไลน์
8xbet เว็บบาคาร่าออนไลน์
ข่าวฟุตบอลไทยล่าสุด
วันนี้ล่าสุด
Sunshine Sports
ผลบอลพรีเมียร์ลีก
ข่าวฟุตบอลไทยล่าสุด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
และกีฬาอื่นๆ
ผลบอลเมื่อคืน
8xbet เครดิต ฟรี
สารานุกรม
8xbet
ข่าวกีฬาวันนี้
ผลบอลสด
แทง บอล ขั้น ต่ํา
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ล่าสุด ลา ลิ กา
บอลไทย
ตารางบอลล่าสุด
พรีเมียร์ลีก
ผลบอลผลบอลสด
โปรแกรม บอล
ข่าวการแข่งขันฟุตบอล
เว็บดูบอลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณ
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
8xbet คาสิโนบาคาร่า
ดูบอลสด
การคาดการณ์การแข่งขันอ
ได้เครดิตฟรี 100 บ
โปรแกรม ถ่ายทอด ฟุตบอล สด
อัปเดตข่าวฟุตบอล ล่าสุด
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ฟุตบอลเชลซีถ่ายทอดสด
วิธีแทงบอลในเว็บ
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
แทง บอล ออนไลน์ ยัง ไง
อัตรา แทง บอล
พนัน บอล สด
รวมข่าวฟุตบอล ผลบอล
ผลบอลสด7m888
8xbet การพนันออนไลน์
ข่าวกีฬา
ผลบอลสด
8xbet คาสิโน มีอะไรบ้าง
ฟุตบอลทีมชาติไทย
ตาราง ฟุตบอล ทุก ลีก
แทง บอล คือ อะไร
ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสด
ดูบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา
บอล พรีเมียร์ ลีก
คะแนน บอล สด
ผลฟุตบอล
ผลฟุตบอลไทยวันนี้
ผลบอลสดไทยทุกแมชทั่วโลก
ข่าวกีฬาออนไลน์
ไฮไลท์ฟุตบอล
Sports Around Thai
8xbet เครดิตฟรี50 แทง บอล
ไฮไลท์ฟุตบอล
สล็อตออนไลน์
กีฬาต่างประเทศ ผลบอล
เดิมพันแมนเชสเตอร์ซิตี้
ผลบอลสด888
8xbet คาสิโนออนไลน์เว็บตรง
ไฮ ไล ท์ แมน ยู ล่าสุด
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ล่าสุด
เว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด
ดูบอลออนไลน์
เดิมพันกับ 8xbet
วิเคราะห์บอล
8xbet
8xbet คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย คา
ข่าวกีฬาวันนี้ ล่าสุด
ดูฟุตบอลออนไลน์
ดูบอลสดไทย
8xbet สล็อตแมชชีน
พนัน บอล สด
ข่าวบอลพรีเมียร์ลีก
แม็กกี้ สปอร์ต
8xbet
ข่าวกีฬา ล่าสุด
4U Sports Thai
8xbet คาสิโนพรีเมียม
ข่าวกีฬาล่าสุด
ผลบอลสด888 บอลพรุ่งนี้
เกมสล็อต 8xbet
ดูบอลออนไลน์ทุกลีกทั่วโลก
ผล บอล สด 365
ผลบอลพรีเมียร์ลีก
8xbet คาสิโนออนไลน์
8xbet
กีฬาแห่งประเทศไทย
8xbet
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ข่าวกีฬาไทย 24
สล็อตออนไลน์เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ PG SLOT99
ผล บอล สด sbobet
เว็บโป๊กเกอร์ออนไลน์ ที่ pokerthai99
ผลบอลสด
ฟุตบอลไทยวันนี้ช่องไหน
อัตรา แทง บอล วิเคราะห์บอล
รายการ บอล วัน นี้ พรีเมียร์ ลีก
ผลฟุตบอลไทยวันนี้
ถ่ายทอดสด บอลวันนี้ ช่อง
ถ่ายทอดสด บอลวันนี้ ช่อง
ทีเด็ดบอลวันนี้ 4 คู่ผลบอลสด
ตารางบอลวันนี้ ทุกลีก ภาษาไทย
ดูวิเคราะห์บอลวันนี้
ไทยลีก วันนี้ ถ่ายทอดสดไทยลีก วันนี้ ถ่ายทอดสด ช่อง ไหน
โปรแกรม พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ถ่ายทอด สด
เช็ค ผล บอล วัน นี้ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ
888 ผล บอล ผล บอล สด