(Фото) Сеништето никако да се тргне од Велес, од ископите на троска продолжува загадувањето со тешки метали

Објавено на 10 мај, 2024 во 10:36

Автор: Убавка Јаневска

Според д-р Бошко Ников, експерт за заштита на животната средина, топилничарската депонија со троска е трета на листата на 14 жешки еколошки точки во Македонија, според големината и составот на остатоците од тешки метали што ги содржи во себе. За првпат јавно, д-р Ников соопшти дека не смеело да се третира како депонија на техногена суровина, туку на опасен отпад.

Неколку поголеми ископани дупки на јужната страна на огромниот црн рид со 1,8 милион тони остатоци од олово, кадмиум, цинк, железен оксид и арсен, како и поставената инсталација за сепарација, е главната глетка што секојдневно може да се забележи  на локацијата на велешката топилничарска депонија.

Дупките зјаат на косината на брегот на црниот рид, висок 28 метри и распослан на површина од 33.000 квадратни метри, од страната што директно е свртена кон Велес. Овие дупки ги направиле багерите, кои ископале и товариле само 140 камиони од троската. Тоа не одговара ни од далеку на сериозниот ископ на троска, на кој фирмата „Кепс монт груп“ се обврза, кога ја доби првата Б интегрирана еколошка дозвола од Општина Велес, во октомври 2019 година.

Во документот, фирмата прикажа четиригодишна динамика на работа за ископ, сеење, товар и транспорт на целото количество троска. Четири години подоцна, фирмата соопшти дека ископалe 500 тони од токсичните и опасни остатоци на тешки метали од велешката топилничарска депонија и на државата ѝ платилe само 13.000 денари. Ниту се полнеа, ниту тргнаа кон солунското пристаниште по двата камиони на час, односно по 50 камиони за 24 часа, од ридот со техногена минерална суровина крај Велес. Не се оствари ниту најавениот извоз во Малезија.

Со истечена еколошка дозвола, во октомври 2023 година и на неполна година од истекот на концесијата, во февруари 2026 година, оваа мала фирма, регистрирана како микросубјект во Македонија според Законот за трговски друштва, поднесе второ барање за добивање Б интегрирана еколошка дозвола до општината. Сега, со неа, освен ископ, сеење, товарење и транспорт, бара уште и дробење и мелење на троската, на отворено, поточно до самата депонија.

Фото: Менаџерите на Кепс монт груп со тимот на фирмата на јавната расправа

Тоа за велешани значи нова топилница и дополнително загадување со тешки метали преку прашината, кое воопшто и не го запре поставениот катанец на влезната капија на загадувачот, затоа што ако граѓаните се спасија од работата на тешкиот загадувач, за нив нема спас од секојдневното разнесување на прашината, како од хаварисаните топилничарски постројки, контаминирани фабрички згради со хаварисани технолошки линии и печки, така и од депонијата со тешки метали. Велешани продолжија да ги дишат, да се таложат на почвата и преку подземните води да го загадуваат Вардар.

Фото: Дупките во откриениот дел, без заштитна обвивка, на топилничарската депонија

ПО ПРОПАДНАТИОТ ИЗВОЗ ВО МАЛЕЗИЈА, МЕНАЏЕРИТЕ НА „КЕПС МОНТ ГРУП“ СО НОВО ВЕТУВАЊЕ ЗА ИЗВОЗ НА ТРОСКАТА ВО ЈУЖНА КОРЕЈА И ВО АЛБАНИЈА


Од друга страна, менаџерите на „Кепс монт груп“, Милан Шчекиќ и Бранко Радевски не гледаат на проблемите со дополнителното загадување исто како и велешани. Директорот Шчекиќ тврди дека неговата фирма треба да добие втора Б интегрирана еколошка дозвола, со двете дополнително нови технолошки операции на отворено, кои немале да предизвикаат зголемување на загадувањето бидејќи сѐ што ќе се работело на велешката топилничарска депонија, ќе било со употреба на или под вода.

Фото: Милан Шчеќиќ и Бранко Радевски на седница на Совет на Општина Велес

„Технолошките линии на локацијата на депонијата не се топилница. Ништо нема да се топи, нема да се употребува киселина. Значи, ова е една класична сепарација со класифицирање и раздвојување на металите со гравитациски методи. Значи, примена на класична, на шејкер сепарација и мелење на троската во вода. Според сите податоци со кои располагаме и резултатите од испитувањата на проф. д-р Трајче Стафилов од Институтот за хемија, како и бројни други експерти, најголемото загадување што ќе се појави, ќе биде во вид на прашина“, призна Шчекиќ.

Фото: Проф д-р Трајче Стафилов

Според него, позитивно е мислењето на проф. д-р Стафилов, како и на уште неколку други експерти за предлогот „Кепс монт груп“ да ја дроби и да ја меле троската со или под вода, за да се спречи поголемото загадување со прашина од количествата што и сега ги има на покривите на куќите и зградите во Велес и се резултат на нивни  спроведени истражувања.

„Ние предвидовме, во делот на ископот на троската да се прска со вода, за да се намали количеството на евидентно создадена прашина. Прашина ќе има, но не во големо количество затоа што другите делови од технолошкиот процес ќе се одвиваат во вода, за да не предизвика големо загадување. Предвидовме затворен технолошки процес со примена на вода што се спроведува секаде низ светот кога се санираат депонии со троска. Даваме можност загадувањето постојано да се мери, да се применува надзор и сѐ што е дополнително потребно“, додаде Шчекиќ.

Фото: Базенот со вода на поранешна Топилница за олово и цинк

Потенцирајќи дека вкупно 19 месеци од издавањето на првата Б интегрирана еколошка дозвола посветиле за добивање дозволи, изработка на елаборати и научни студии, Бранко Радевски ги предочи позитивните мислења на министерствата за економија, за животна средина и просторно планирање, за финансии, за култура, за земјоделие и шумарство, за транспорт и врски, за здравство и од МВР.

Фото: Постројка на топилничарска депонија

Радевски додаде дека севкупниот технолошки процес на отстранување на троската ќе го водат еминентни македонски стручњаци од Рударско-металуршкиот факултет, од Факултетот за хемија, од Шумарскиот факултет и од Градежниот институт.

„Јас, како Македонец, сакам да кажам дека немаме никаква намера да му наштетиме на Велес. Советот на Општина Велес може да предложи лице што ќе го мониторира работењето 24/7 за да следи дали ќе има или ќе нема загадување од работењето на „Кепс монт груп“. Тука во Велес нема да има топење метали, туку во Јужна Кореја. Ние имаме потпишано договор за извоз и топење со втората најголема компанија во светот „Кореа цинк“ и со втората најголема топилница во Албанија. Во Велес нема да остане ниту грам од ова количество на техногено минерална суровина затоа што веднаш по добивањето на Б интегрираната еколошка дозвола почнуваме со работа и со извоз. Сѐ ќе извеземе, освен градежниот шут, кој ќе мора некаде да се складира“, додаде Радевски.

ТРОСКАТА НА ВЕЛЕШКАТА ДЕПОНИЈА, ОД ТЕХНОГЕНА СУРОВИНА СТАНА ОПАСЕН ОТПАД, ГРАДОНАЧАЛНИКОТ КОЛЕВ НЕ ИЗДАДЕ ВТОРА Б – ИНТЕГРИРАНА ЕКОЛОШКА ДОЗВОЛА

Фото: д-р Бошко Ников

Според д-р Бошко Ников, експерт за заштита на животната средина, топилничарската депонија со троска е трета на листата на 14-те жешки еколошки точки во Македонија, според големината и составот на остатоците од тешки метали што ги содржи во себе. Но, за првпат јавно, д-р Ников соопшти дека не смеело да се третира како депонија на техногена суровина, туку на опасен отпад.

„Секаде во светот, троските од преработка на олово, како оваа во Велес, се со назнака 10.04.01 со ѕвезда, што претставува ознака за опасен отпад. Штетата е направена уште во 2016/17 година, кога е издадена дозволата за нејзино третирање како техногена суровина, а не како опасен отпад“, рече д-р Ников.

Овој експерт, во предлогот на „Кепс монт груп“ препозна едно од неколкуте можни решенија за санација на депонии низ светот, по состав исти како велешката, поточно примена на делумна или физичка сепарација и препорача строго контролирани услови.

Конкретно, пред да почне со работа, мора да се подготви Детален план на ископ, прикажан низ графика и бројки на годишно ниво, работата да се концентрира на помали површини, товарењето на троската во камионите да не влијае врз емисиите на прашина, во кои 2 проценти се олово и транспортот да биде во затворени камиони или во големи вреќи.

Д-р Ников, по завршувањето на работата, препорача задолжителна рекултивација на почвата.

Сепак, од Министерството за економија, ставот за категоризирањето на велешката топилничарска депонија е дека согласно новата Директива за управување со отпад, кој служи како суровина во друга индустрија, не може да се третира како опасен отпад. Токму, сепарацијата низ која ќе помине оваа троска и нејзиниот извоз од државата за да биде репроматеријал во некоја индустрија, било пресудно да се категоризира како депонија со техногена суровина.

Ставот на градоначалникот на Велес, Марко Колев е дека „Кепс монт груп“ може да добие втора Б – интегрирана еколошка дозвола доколку ја бара без да ја дроби и меле троската на локацијата „Баш колиби“.

„Сите дополнителни работи што сега ги бара концесионерот „Кепс монт груп“, за разлика од првата дозвола, која ја доби за ископ, сеење, товарење и транспорт, фрлаат сомнеж дека ќе се наруши животната средина во Велес и дека дел од прашината ќе го загадува градот и жителите. Тоа не е добро за сите нас и врз основа на тоа, под овие околности, решив да не потпишувам издавање на „Б“ еколошка дозвола“, рече Колев.

Фото: Совет на Општина Велес

Освен што градоначалникот Колев не ја потпиша втората Б интегрирана еколошка дозвола на „Кепс монт груп“, исто така, и Советот на Општина Велес изгради став за преземање на сите правни мерки за неисполнување на обврските од дозволата, како и препроверка на сите издадени документи во кои велешката топилничарска депонија е именувана како „техногена минерална суровина“ наместо „опасен отпад“ од страна на министерствата за економија и за заштита на животната средина и просторно планирање.

Фото: Совет на Општина Велес

„Кепс монт груп“ не даде официјален став дали поднеле жалба и каде се жали по одбиеното барање за издавање Б – интегрирана еколошка дозвола од страна на Општина Велес. Но, како што Јасно.мк дознава од свои извори, по Решението за отфрлање на барањето „за обнова и измена на Б – интегрираната дозвола“ поднесена е жалбата до второстепен државен орган.

Во жалбата, концесионерот на велешката топилничарска депонија образложил дека неговата намера не била да ја преработува техногената минерална суровина, туку затоа што во текот на ископувањето наишле на поголеми парчиња троска и поголемо количество органски отпад на дивата депонија, која општината дозволила да се создаде на локацијата, бара да создаде услови за товарење и извоз надвор од Македонија.

И додека државните институции одлучат по жалбата или одговорат на барањата на локацијата во „Баш колиби“ крај Велес, состојбата со дупките од ископите на троска остануваат отворени. Од нив, со ветерот ќе продолжи расејувањето на прашината со тешки метали кон Велес. Ќе се таложи на почвата, ќе продолжат да ја дишат граѓаните и преку подземните води тешките метали ќе го загадуваат Вардар. Засега не се знае до кога. Тоа што е познато е дека се повторува состојбата на „чекор напред, па три назад“, исто како и во постапката со решението за затворање на загадувачот, кој ја создаде и им ја остави депонијата во наследство на велешани.

Текстот е превземен од Јасно.мк

Сподели:

Напиши коментар

Станете член на ДУМА.мк и споделете го вашето мислење преку коментар. Кликнете тука за да се најавите.

8xbet คาสิโนออนไลน์888
8xbet
8xbet
ผลบอลสดไทยทุกแมชทั่วโลก
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
ข่าวฟุตบอล
8xbet บาคาร่า
8xbet เว็บพนันออนไลน์เว็บตรง
บอลไทย U23
แทง บอล เดี่ยว
ข่าวบอลอังกฤษ
การคาดการณ์การแข่งขัน
8xbet คาสิโนสด
คะแนน ผล บอล สด 888
พัทยาสปอร์ต
ข่าวกีฬาเขตร้อน
ผลบอลสดวันนี้
ดูบอลสด
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ราคา บอล ภาษา ไทย
8xbet แจกเครดิตฟรี 1000บาท
ไทยล่าสุดฟุตบอลยุโรป
ดูบอลออนไลน์888
โปรแกรม ฟุตบอล ไทย วัน นี้
8xbet
888 ผล บอล สด ภาษา ไทย
8xbet-สล็อตแมชชีน
ถ่ายทอดสดฟุตบอลวันนี้
ดูการแข่งขันฟุตบอลออนไลน์
วันนี้ล่าสุดฟุตบอล
ดูบอลสด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
กษัตริย์สปอร์ต
เว็บข่าวกีฬา
ข่าวกีฬา ข่าวฟุตบอล
ดูบอลสด
ผล บอล ไทย 888
ฟุตบอลไทยล่าสุด
บอล วัน นี้ บ้าน ผล บอล
ผลบอลสดไทย
ผล บอล สด 888
อัปเดตข่าวบาดเจ็บ ล่าสุด
ผล บอล สด ตาราง คะแนน
ดูฟุตบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา ผลการแข่งกัน
8xbet
ตาราง บอล สด ไทย
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
ข่าวกีฬาวันนี้
ผลบอลสดวันนี้
8xbet
ข่าวกีฬาสดใหม่
Sport Live News
8xbet สล็อตออนไลน์
8xbet คาสิโนสด
meta789 สถานีข่าวกีฬาฟุตบอล
การเดิมพัน 8xbet
ผล บอล ไทย สด
8xbet
8xbet - หน้าแรกการเดิมพันออน
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูบอล ดูบอลสด
8xbet เข้าสู่ระบบ
8xbet คาสิโนออนไลน์
8xbet คาสิโนสดไทย
8xbet
ดูบอลสด วันนี้ HD ครบทุกคู่
ข่าวกีฬาวันนี้
8xbet คาสิโนถูกกฎหมาย
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
คะแนนฟุตบอล และข่าวสาร
8xbet
ดูบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา ฟุตบอล
บอลไทย U23
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก
TNS Thai Sport
ตก็สามารถดูบอลออนไลน์ได้ทันที.
8xbet
พนัน บอล สด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
ตารางบอล
แพลตฟอร์มการเดิมพันชั้นนำของเอเชีย
ข่าวกีฬาวันนี้
เว็บไซต์รวมกีฬาและภูมิศาสตร์มนุษย์ของประเทศไทย
ฟุตบอลวันนี้ ถ่ายทอดสด
ผล บอล ไทย สด
โปรแกรม บอล ไทย u23
8xbet ออนไลน์
8xscore
ข่าวฟุตบอล
8xbet คาสิโนออนไลน์อันดับ1
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
บอล สด 888
8xbet
สกายสปอร์ต
การดำเนินชีวิตที่เทคโนโลยี
ดูบอลออนไลน์ ไม่กระตุก
วิธี สมัคร บา คา ร่า มือ ถือ
สำหรับคอกีฬาอย่างคุณไม่ควรพลาด
8xbet สโมสรกีฬาออนไลน์และคาสิโน
คาสิโนออนไลน์ 8xbet
ไฮไลท์ฟุตบอลตารางบอล
ดูบอลออนไลน์ทุกลีกทั่วโลก
ผลบอลสดวันนี้
ฟุตบอลต่างประเทศ
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูบอลสดฟรี
ดูบอลฟรี android tv รองรับทุกระบบ
ข่าวฟุตบอลไทย
ข่าวฟุตบอลล่าสุด
8xbet เว็บคาสิโนสด
บอลไทย ตารางแข่ง
Nuru Sports Club
ดูฟุตบอลออนไลน์
8xbet เว็บบาคาร่าออนไลน์
ข่าวฟุตบอลไทยล่าสุด
วันนี้ล่าสุด
Sunshine Sports
ผลบอลพรีเมียร์ลีก
ข่าวฟุตบอลไทยล่าสุด
ดูบอลสดดูบอลออนไลน์
และกีฬาอื่นๆ
ผลบอลเมื่อคืน
8xbet เครดิต ฟรี
สารานุกรม
8xbet
ข่าวกีฬาวันนี้
ผลบอลสด
แทง บอล ขั้น ต่ํา
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ล่าสุด ลา ลิ กา
บอลไทย
ตารางบอลล่าสุด
พรีเมียร์ลีก
ผลบอลผลบอลสด
โปรแกรม บอล
ข่าวการแข่งขันฟุตบอล
เว็บดูบอลออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณ
8xbet คาสิโนออนไลน์
ดูทีวีออนไลน์
8xbet คาสิโนบาคาร่า
ดูบอลสด
การคาดการณ์การแข่งขันอ
ได้เครดิตฟรี 100 บ
โปรแกรม ถ่ายทอด ฟุตบอล สด
อัปเดตข่าวฟุตบอล ล่าสุด
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ฟุตบอลเชลซีถ่ายทอดสด
วิธีแทงบอลในเว็บ
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
แทง บอล ออนไลน์ ยัง ไง
อัตรา แทง บอล
พนัน บอล สด
รวมข่าวฟุตบอล ผลบอล
ผลบอลสด7m888
8xbet การพนันออนไลน์
ข่าวกีฬา
ผลบอลสด
8xbet คาสิโน มีอะไรบ้าง
ฟุตบอลทีมชาติไทย
ตาราง ฟุตบอล ทุก ลีก
แทง บอล คือ อะไร
ตาราง คะแนน พรีเมียร์ ลีก
โปรแกรมถ่ายทอดสด
ดูบอลออนไลน์
ข่าวกีฬา
บอล พรีเมียร์ ลีก
คะแนน บอล สด
ผลฟุตบอล
ผลฟุตบอลไทยวันนี้
ผลบอลสดไทยทุกแมชทั่วโลก
ข่าวกีฬาออนไลน์
ไฮไลท์ฟุตบอล
Sports Around Thai
8xbet เครดิตฟรี50 แทง บอล
ไฮไลท์ฟุตบอล
สล็อตออนไลน์
กีฬาต่างประเทศ ผลบอล
เดิมพันแมนเชสเตอร์ซิตี้
ผลบอลสด888
8xbet คาสิโนออนไลน์เว็บตรง
ไฮ ไล ท์ แมน ยู ล่าสุด
ผล บอล พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ล่าสุด
เว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด
ดูบอลออนไลน์
เดิมพันกับ 8xbet
วิเคราะห์บอล
8xbet
8xbet คาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในเมืองไทย คา
ข่าวกีฬาวันนี้ ล่าสุด
ดูฟุตบอลออนไลน์
ดูบอลสดไทย
8xbet สล็อตแมชชีน
พนัน บอล สด
ข่าวบอลพรีเมียร์ลีก
แม็กกี้ สปอร์ต
8xbet
ข่าวกีฬา ล่าสุด
4U Sports Thai
8xbet คาสิโนพรีเมียม
ข่าวกีฬาล่าสุด
ผลบอลสด888 บอลพรุ่งนี้
เกมสล็อต 8xbet
ดูบอลออนไลน์ทุกลีกทั่วโลก
ผล บอล สด 365
ผลบอลพรีเมียร์ลีก
8xbet คาสิโนออนไลน์
8xbet
กีฬาแห่งประเทศไทย
8xbet
ถ่ายทอดสดฟุตบอล
ข่าวกีฬาไทย 24
สล็อตออนไลน์เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ PG SLOT99
ผล บอล สด sbobet
เว็บโป๊กเกอร์ออนไลน์ ที่ pokerthai99
ผลบอลสด
ฟุตบอลไทยวันนี้ช่องไหน
อัตรา แทง บอล วิเคราะห์บอล
รายการ บอล วัน นี้ พรีเมียร์ ลีก
ผลฟุตบอลไทยวันนี้
ถ่ายทอดสด บอลวันนี้ ช่อง
ถ่ายทอดสด บอลวันนี้ ช่อง
ทีเด็ดบอลวันนี้ 4 คู่ผลบอลสด
ตารางบอลวันนี้ ทุกลีก ภาษาไทย
ดูวิเคราะห์บอลวันนี้
ไทยลีก วันนี้ ถ่ายทอดสดไทยลีก วันนี้ ถ่ายทอดสด ช่อง ไหน
โปรแกรม พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ถ่ายทอด สด
เช็ค ผล บอล วัน นี้ พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ
888 ผล บอล ผล บอล สด