МОН го објави Конкурсот, еве колку ученици ќе се запишат во средните училишта во Велес за учебната 2023/2024 година

Објавено на 31 март, 2023 во 12:39

Министерството за образование и наука денеска го објави Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта во учебната 2023/2024 година. Конкурсот е достапен на веб-страницата на МОН и ги содржи квотите за запишување ученици според наставните планови и програми за гимназиско образование, стручно образование (техничко образование – четиригодишно траење, стручно образование за занимање – тригодишно траење и двегодишно траење), средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби.

СРЕДНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ ГИМНАЗИЈА „КОЧО РАЦИН“ во прва година ќе се запишат 204 ученици во 6 паралелки (136 ученици во 4 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки со настава на албански јазик) според наставни планови и програми за гимназиско образование:

Гимназиско образование – 204 ученици, 6 паралелки, 60 поени минимум мак 136 уч. 4 пар. алб 68 уч. 2 пар.

ОПШТИНСКО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ „ЈОВЧЕ ТЕСЛИЧКОВ“ Во прва година ќе се запишат 127 ученици во 4 паралелки ( 93 ученици во 3 паралелки со настава на македонски јазик и 34 ученици во 1 паралелка со настава на албански наставен јазик) според наставни планови и програми за:

Економско – правна и трговска струка – 127 ученици, 4 паралелки – економски техничар/правен техничар *(соработка со Општина Велес, Основен суд, Андреева Консалтинг ДООЕЛ,ФЕРШПЕД АД ПОДРУЖНИЦА, Еуро Брик Компани ДОО,Книжарница Т.П.Аско Ас, Адвокатска канцаларија Весна Кузманова, Адвокатска канцаларија Даниел Атанасов) мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум – бизнис администратор/ техничар за е-трговија и дигитален маркетинг мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум 8 – продавач – референт за продажни услуги мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум – економски техничар алб 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум

СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ Во прва година ќе се запишат 304 ученици во 10 паралелки со настава на македонски јазик и според наставни планови и програми за: Машинска струка – 118 ученици, 4 паралелки – машински техничар/ машинско – енергетски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум – техничар за компјутерско управување мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум -техничар за производно машинство / машински техничар за моторни возила *(соработка со БРАКО ДОО Велес, МАРКАРТ ДООЕЛ Велес, РОНТИС ДООЕЛ Велес,Пескара Вел) мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум -автомеханичар/заварувач/ инсталатер за греење и климатизација *(соработка со ЛЕОВ КОМПАНИ ДОО Велес, Брако доо Велес, Пескара Вел) мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум Електротехничка струка – 127 ученици, 4 паралелки – електротехничар за компјутерска техника и автоматика мак 68 уч. 2 пар. 4 г.тр. 55 поени минимум – електротехничар за електроника и телекомуникации мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 50 поени минимум -техничар за индустриска мехатроника/електротехничаренергетичар *(соработка со МАРКАРТ ДООЕЛ Велес, Електро дистрибуција, ДПТУ„АЦ Електрик ТЕК, ПИ Кристал 1923, Смелт ИНГ ДОО, ВВ Тиквеш АД, Лутекс ДООЕЛ, ЈОМАК КОМ ДООЕЛ, ДПТ РОНТИС) 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 55/45 поени минимум Сообраќајна струка – 34 ученици, 1 паралелка – техничар за транспорт и шпедиција мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 60 поени минимум Угостителско – туристичка струка – 25 ученици, 1 паралелка – готвач/ келнер/ слаткар мак 25 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум *(соработка со Шато СОПОТ ДОО, ДУУ Романтик Хотели Доол Џуниор ПАРК ДООЕЛ,Ресторан СТОБИ ДООЕЛ,Т.П. Меaната на Даце – Велес,ДПТУ „ЕЛБИ“ Марјан ДООЕЛ, ДУТУ ЕКСТРА БОЕМ ДООЕЛ, Глориус 9 доо,Хотел Гардениа Велес,Тиквеш ДООЕЛ)

СРЕДНО СТРУЧНО ОПШТИНСКО УЧИЛИШТЕ „ДИМИТРИЈА ЧУПОВСКИ “ Во прва година ќе се запишат 195 ученици во 6 паралелки со настава на македонски јазик според наставни планови и програми за: Хемиско – технолошка струка – 68 ученици, 2 паралелки – техничар за заштита на животна средина/хемиско лабораториски техничар мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум – месопреработувач / пекар мак 34 уч. 1 пар. 3 г.тр. 30 поени минимум Здравствена струка – 93 ученици, 3 паралелки – медицинска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум – фармацевтски техничар/ медицински лабораторискoсанитарен техничар *(соработка со ЈЗУ Центар за Јавно Здравје, ПЗО Аптеки Живафарм) мак 25 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум – физиотерапевтски техничар/ гинеколошко-акушерска сестра мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 70 поени минимум Лични услуги – 34 ученици, 1 паралелка – техничар за козметичка нега и убавина мак 34 уч. 1 пар. 4 г.тр. 45 поени минимум

Дума.мк

Сподели:

Напиши коментар

Станете член на ДУМА.мк и споделете го вашето мислење преку коментар. Кликнете тука за да се најавите.