Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Robert Besovski fin

Од сопствените приходи, за една година, Општина Градско го намали долгот за 100 илјади евра и се спаси од банкрот. Со враќање на наследените долгови, општината, продолжува штом на нејзината жиро сметка Владата ги префрли доделените неповратни и наменски 221 илјади евра. Така ќе се преполови вкупниот наследен долг од 600 илјади евра, соопшти градоначалникот Роберт Бешовски.

- Најголем фокус по превземањето на функцијата посветив на враќањето на долговите на општината која беше на работ на банкрот со блокирана сметка. За да може да се развива едно населено место, да се градат патишта и улици, да се создаваат услови за развој на стопанството, да се привлечат инвеститори, основно е да се има урбанистички план. Овој клучен документ Градско до сега го немаше и не можеше да аплицира за добивање грантови и кредити. Затоа Градско со години стагнираше во развојот. И оние што сакаа да ни помогнат не можеа да го сторат тоа. Посветивме многу време и труд за оваа цел и конечно, овој состав на Советот на Општина Градско го донесе урбанистичкиот план. Сега граѓаните можат да ги дооформат дворните површини, да ги приклучат новите објекти на електрична мрежа за многу поефтина цена, општината може да издава градежни дозволи, да отуѓува градежно земјиште и да ја развива инфраструктурата, рече градоначалникот Бешовски.

Publika fin

Свечена седница по повод Денот на Општина Градско

Општината по донесувањето на ГУП-от ја започна изработката и на планската документација за оформување на индустриска зона. Имајќи ја предвид географската положба на општината, комуникациските врски со регионални и меѓународни патни мрежи и железничката пруга сега се очекуваат првите инвеститори, домашнии и странски, што ќе овозможи планирање на економскиот развој на Градско.

-Изработивме и аплицириавме два проекта во министерството за транспорт и врски за средства во висина до 300 илјади евра одобрени средства преку европска инвестициона банка и тоа за подобрување на водоснабдувањето за населба Градско - изградба на потисен цевковод од бунарот кај Улански мост до резервоарот за вода во Градско и изградба на нализациона мрежа за населба стопанство. Проектот за канализација е во фаза на консултации и ќе треба да направиме измена на проектната документација за да можиме да почниме напролет со реализација на овој проект многу важен за жителите на наслеба стопанство во Градско, рече Бешовски.

cicevo fin

Градоначалникот исто така соопшти дека општината конечно најде решение и за проблемот со недостаток на вода за пиење за населбата Градско.

-Направивме испитување и откривме добра локација за бушење за вода и обезбедивме средства во висина од 10 илјади евра во вид на донација. Локацијата се наоѓа над фармата на „Агрија“, покрај патот за село Чичево каде во непосредна близина ќе се спои и со цевководот кој води од село Горно Чичево до резервоарот во Градско. Исто така на крстопатот на патот за село Горно Чичево и Манастирот ќе се спојат цевководот од село Горно Чичево со цевководот за резервоарот за село Долно Чичево и таа вода ќе се користи само за двете населени места со што ќе го решиме проблемот со недостатокот на вода и за Долно Чичево. Со донацијата за бушење ќе се реализираат две бушотини, претходно споменатата за населба Градско и втората за село Водоврати, со што ќе го решиме и долгогодишен проблем со вода за пиење на житеелите од ова село, додаде Бешовски.

pred spomenik fin

Проектот бушење за населба Градско, е во фаза на реализација, агажирана е фирмата изведувач која го подготвува теренот и опремата за работа. Исто така во првата година од работата на Градоначалникот Бешовски изработена е техничка документација за изградба на улици за сите населени места во должина од 2.500 метри.

- Средствата ги обезбедивме од Бирото за регионален развој при Министерството за локална самоуправа во висина од 345.904,00 ден. Изработивме техничка документација за изградба на канализациона мрежа за три населени места, Подлес, Горно и Долно Чичево за која обезбедивме средства од Министерство за животна средина во висина од 300.000 ден. Ќе споделам уште една убава вест за Општина Градско која се однесува на одлуката на Владата на РМ со која правото на сопственост на мотелот „Стоби“ кај Градско да го пренесе на Општина Градско. Општината веќе има заинтересирани инвеститори кои на овој простор ќе изградат современ комплекс со мотел, терминал, паркинг и објект за продажба на локални земјоделски производи, додаде Бешовски.

motelStobi fin

Стариот мотел „Стоби“ на излезот од населба Градско

Сега општината го очекува својот препород особено наменет за сопствените граѓани бидејќи остварувањето на придобивките како што се слевањето на средства во општинската каса ќе овозможат реализирање на инфраструктурни проекти, отворање на нови работни места, развој на транзитниот туризам или причини зошто почесто ќе треба да се посетува и престојува во Градско./У.Ј

 

 

SEMM baner MK

Поврзани вести

lifer gif 300x250 Duma

baner i od veles se moze

E baner

Konsalting Jovevi

veles

Општина Велес ја известува јавноста дека на четвртата седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, која се одржа на 23 март 2020 година (понеделник) во проширен состав се донесоа следниве заклучоци:

  • За спроведувањето и реализацијата на препораките за ограничено движење на граѓаните на јавните места и во институциите, Општина Велес ќе ја известува јавноста преку официјалната интернет страница, преку официјалните социјални мрежи, како и преку електронските и пишани локални медиуми;
  • Поради неисправноста на водата во село Сопот за потребите на жителите од село Сопот, Општина Велес обезбедува достава на канистер со вода за техничка употреба и флаширана вода за пиење.

veles

Општина Велес ја известува јавноста дека на четвртата
седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, која
се одржа на 23 март 2020 година (понеделник) во проширен
состав се донесоа следниве заклучоци:
- Предложената мерка, Малиот пазар во „Нова населба”,
да остане затворен за работа, останува во сила;
- ЈКП „Дервен” да донесе Одлука во врска со работењето
на Градскиот пазар да работи секој ден, од 06:00 до
13:00 часот;
- Да се ограничи продажбата исклучиво само на
земјоделски производи (овошје, зеленчук и други
прехрамбени производи);
- Прехрамбените производи да бидат изложени на секоја
втора тезга во редот;
- Да се изврши оградување на паркинг просторот надвор
од пазарот, да не се дозволува продажба на производи;
- Да се регулира влегувањето и излегувањето на
посетителите во пазарот, со два влезови;
- Пред влезовите да се забележи влегувањето преку
двајца редари и да се внимава на физичикото
растојание при влегувањето;
- Задолжително носење на заштита опрема (маски и
ракавици) на продавачите;
- На влезовите да биде поставено средство за
дезинфицирање и маски за потребите на купувачите;
- Местото на продажба на производи од ист вид, се
утврдува од раководителот на ЈП Пазари при
доделувањето на тезгата за продажба;
- ЈКП „Дервен” се задолжува преку јасно видливо
известување до граѓаните да го определи
времетраењето на задржување на купувачот во пазарот;

- По препораки на Светската Здравствена Организација
(СЗО) ЈКП „Дервен” од денес врши зголемување на
нивото на хлор во водоснабдителниот систем по 0,5 ml/L
милиграми на литар резидуален хлор во градскиот
водоснабдителен систем;
- Согласно Оперативниот план за дезинфицирање се
задолжува ЈКП „Дервен” да спроведе дезинфицирање на
на детските забавни паркови, спортските терени,
патеката околу езерото „Младост” и други јавни
површини во градот.

 

veles

Општина Велес ја известува јавноста дека на четвртата
седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, која
се одржа на 23 март 2020 година (понеделник) во проширен
состав се донесоа следниве заклучоци:
- Се задолжуваат мобилните тимови на МВР – СВР Велес
на двата пунктови при влезот во град Велес, одредени
на улиците „Вардарска” и „Димитар Влахов”, да вршат
редовна контрола на физичката состојба на учесниците
во сообраќајот, како и дезинфенкција на возилата;
- Се задолжува МВР – СВР Велес да одреди тимови кои
ќе вршат контрола на движењето на граѓаните кон езеро
„Младост”;
- МВР одредува една патрола со двајца униформирани
полицајци за воведување на ред на влезовите на
пазарот.

 

veles

Општина Велес ја известува јавноста дека на четвртата
седница на Општинскиот штаб за заштита и спасување, која
се одржа на 23 март 2020 година (понеделник) во проширен
состав се донесоа следниве заклучоци:
- Се упатуваат управителите на згради, претседателите
или претставници на куќните совети на станбените
згради, да стапат во контакт со Центарот за јавно здравје
со цел добивање конкретни информации за начинот на
употреба на средства за дезинфицирање на зедничките
простории, телефон за контакт: 078 246 729.

 

 

 

 
   
   
   
   

Најново