Д-р Трајков: „Граѓаните кои го измениле начинот на живеење му помогнале на личното здравје“

Општинската организација на Црвениот крст во рамките на неделата на срцевосадови заболување ќе одржи повеќе средби за подигање на свеста и намалување на појавата на кардиоваскуларни заболувања на граѓани.

Нов превод на творештвото на Љупчо Михајловски на Бенгали јазик

Поемата „Откривање на постоењето“ ја преведе Индиецот Библап Маје и ја отпечати во магазинот за култура „Исус од Калкута“.

http://www.duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=23602:2017-02-21-19-29-43&catid=14:veles&Itemid=48 http://www.duma.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=23603:2017-02-21-20-19-28&catid=13:kultura&Itemid=9

milco-trajkov.jpg

Вкупно 17, 5 милиони граѓани во светот годишно умираат од кардиоваскуларни заболувања додека 7,2 милиони граѓани како последица на коронарни болести. Македонија е дел од светот и Македонците не можат да се изолираат иако за лани и за 2015 година нема официјални податоци кои се однесуваат на морбидитетот на граѓаните во Македонија како последица на овие видови на заболувања. Во последно објавените информации, од пред неколку години, се потврдува дека за жал, и во Македонија се присутни негативните светски тенденции.


spisanie---ljupco-mihajlovski-fin.jpg

Поемата „Откривање на постоењето“ на авторот Љупчо Михајловски е преведена во Индија на Бенгали јазик. Ја преведе Индиецот Библап Маје и ја отпечати во магазинот за култура „Исус од Калкута“. Станува збор за поема која припаѓа на вториот дел од научнофантастичната трилогија со наслов “Ѕвездена прашина“,  на овој познат македонски автор на научна фантастика.